BPS PARK a. s.

Rating a informácie o BPS PARK a. s.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre BPS PARK a. s. 44229 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 524. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 99.9397% spoločností je horších ako BPS PARK a. s..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti BPS PARK a. s." href="http://bps-park.sk-rating.com/">
   <img src="http://bps-park.sk-rating.com/bps-park.png" width="150" height="25" alt="Rating BPS PARK a. s." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating BPS PARK a. s.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia